Arbeidsvoorwaarden

Meestal drukken we arbeidsvoorwaarden uit in financiële beloning, vrije dagen, verzekeringen en/of ontwikkeling. Alewijnse wil ook benoemen dat er naast bovenstaande aspecten andere arbeidsvoorwaarden zijn die Alewijnse onderscheidend maken.

We hechten er veel waarde aan dat jij als medewerker je thuis voelt. Medewerkers die zich welkom en gewaardeerd voelen, presteren duidelijk beter. Alewijnse heeft een informele cultuur met een platte organisatiestructuur, waarbij je als werknemer in iedere laag van de organisatie echt het verschil kunt maken.

Salaris

Een belangrijke arbeidsvoorwaarde is natuurlijk het salaris. Dit bestaat uit een vast salaris en een winstuitkering. Het vaste component is functieafhankelijk. De winstuitkering is gekoppeld aan collectieve targets. We betalen de salarissen per maand.

Persoonlijke ontwikkeling

Je persoonlijke ontwikkeling krijgt bij ons veel aandacht. Onder andere via opleidingen. Wij hebben een ruim opleidingsbudget en veel samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld hogescholen en universiteiten. Met iedereen die bij ons in dienst treedt, maken we tijdens de planningsgesprekken concrete, individuele afspraken over de manier waarop we een persoonlijk ontwikkelingstraject vormgeven.

Alewijnse Academy

In 2013 zijn wij gestart met de Alewijnse Academy, waarmee we voor alle medewerkers binnen onze organisatie een opleiding of training op maat bieden. Er is altijd ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Ook investeren wij in de vergoeding van opleidingen en studiedagen. Onderdeel van de Alewijnse Academy, is het Alewijnse Trainee Program. Speciaal voor starters.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Werken is niet het enige waar je voor leeft. Wij weten dat. Het is belangrijk dat jij als medewerker voldoende tijd hebt om te ontspannen, zodat je vervolgens weer energiek aan het werk kunt.
Wij werken met twee functiehuizen. De medewerker in het functiehuis binnen CAO krijgt 25 verlofdagen per jaar (bij een fulltime dienstverband). Daarnaast heb je als fulltimer recht op 13 adv-dagen. Ook bestaat de mogelijkheid om maximaal 80 gemaakte overuren in tijd voor tijd om te zetten.
De medewerker in het functiehuis buiten de CAO krijgt in totaal 31 verlofdagen per jaar (bij een fulltime dienstverband). Zij hebben geen recht op adv-dagen. De mogelijkheid bestaat om verlofdagen te kopen.
In juni krijgen alle medewerkers hun vakantiegeld: een uitkering van 8% van het bruto jaarsalaris.

Overige arbeidsvoorwaarden

Uiteraard bieden we je ook een aantrekkelijk pakket overige arbeidsvoorwaarden. De CAO Metaal en Techniek is van toepassing op een groot aantal functies. Daarnaast hebben we een bedrijfseigen regeling. Een kleine selectie:

  • Uitstekende collectieve ziektekostenverzekering met korting van 10% op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekering bij CZ.
  • Pensioen met een werkgeversbijdrage van 63,2%.
  • 24/7 ongevallenverzekering, ook buiten werktijden.
  • Reiskostenvergoeding.
  • Vergoeding bij verblijf in het buitenland.
  • Mogelijkheid tot jaarlijkse koop en verkoop van 64 verlofuren.
  • Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering.
  • Vrijwillige nabestaande verzekering.

Personeelsvereniging

Daar waar Alewijnse veel waarde hecht aan ontspanning buiten het werk, kunnen alle medewerkers van Alewijnse lid worden van de personeelsvereniging. De personeelsvereniging verbindt mensen binnen onze organisatie. De personeelsvereniging organiseert diverse ontspannende en recreatieve evenementen. Voor het lidmaatschap betaal je een kleine bijdrage.